TELETRONIC Denmark ApS

logo
anvendelse home produkter anvendelse mere info hent data

Se også:   Fjernstyring   Radiologgere   Radiomodemmer


GSM loggere

Flowmåling i vandløb

TELELOG 2K2
Fjernaflæsning ved brug af TELELOG DUO GSM LOGGER, der i vandløbet måler vandstand henover et V-overfald og samtidigt registrerer nedbør. Alt udstyr strømforsynes fra en akkumulator, der kontinuerligt holdes opladet af et solpanel.

Tegning


Registrering af overløb i overløbsbygværk

TELELOG 2K2
I et overløbsbygværk måles overløb. Der måles ved brug af en ultralyds-vandstandsmåler og en højvands-standssensor, der er tilkoblet en TELELOG DUO GSM LOGGER. Alt udstyr er placeret på en kloaktravers og strømforsynes fra en akkumulator. Loggeren her indgår her i et større målesystem, hvor der samtidigt måles nedbør og vandstand i kloakkerne.

Tegning


GSM Overvågning af milekomposteringsanlæg

TEMPLOG
56 TEMPLOG indsamler temperaturmålinger fra slamkompost, der er lagt op i miler. Med radiosignal overføres målingerne til en pc på driftkontoret. Med en GSM forbindelse fjernaflæses data fra hele systemet.

TEMPLOG GSM loggere er batteridrevet og har to temperatursensorer der er indbygget i det hvide rør. De måler temperaturen i henholdsvis 25 og 75 centimeters dybde.
TEMPLOG
TELETRONIC Denmark ApS
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Tlf.: 70 27 00 84
Fax.: 70 27 00 83
E-mail: teletronic@teletronic.dk
http://www.teletronic.dkOpdateret 1. januar 2003, © Copyright 1997-2003 TELETRONIC Denmark ApS