TELETRONIC Denmark ApS

logo
anvendelse home produkter anvendelse mere info hent data

Se også:   GSM Loggere   Radiologgere   Radiomodemmer


Fjernstyring

Trådløs styring af grundvandsboringer

Hvis man på et vandværk skal fjernstyre og overvåge pumper ved grundvandsboringer kan en eksisterende PLC styring sende start/stopsignaler trådløst til grundvandsboringen ved brug af TELELOG DIN SKINNEMODULER.

DIN skinne
På billedet, til venstre, ses en pumpestation og en radioantenne. I den grønne kasse er installeret både pumpe, styring og vandmålere.

Tegningen viser funktionen af DIN-skinne modulerne. Et startsignal fra PLC styringen sendes til et DIN-skinne indgangsmodul. Med radiosignal sendes startsignalet til et DIN-skinne udgangsmodul ved pumpestationen. Vandstandsmålingerne overføres som 4-20 mA signaler til PLC styringen.
DIN skinne


DIN skinne
Til højre ses styringen ved vandboringen. DIN-skinne moduler starter og stopper motoren, og induktive følere giver signal tilbage til PLC styringen til venstre.

Data overføres trådløst med TELELOG RS232 RADIOMODEM i begge retninger. Alle indgange og udgange er galvanisk isoleret i forhold til DIN-skinne modulet.
DIN skinne
DIN skinne
Til venstre ses styretavlen på vandværket, hvori radiomodem og DIN-skinne moduler er indbygget.

På billedet til højre ses radioantennen på vandværket, der sender og modtager radiosignaler fra grundvandspumperne, i en radius af 15 km.
DIN skinneTELETRONIC Denmark ApS
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Tlf.: 70 27 00 84
Fax.: 70 27 00 83
E-mail: teletronic@teletronic.dk
http://www.teletronic.dkOpdateret 1. januar 2003, © Copyright 1997-2003 TELETRONIC Denmark ApS