TELETRONIC Denmark ApS

logo
mere info home produkter anvendelse hent data

Brochurer i pdf format:

Byggeplads   Fjernstyring   Flowmåling   GSM logger
Kloaker   Pumpestation   UHF modem  


Ja tak, jeg vil gerne vide mere om (klik venligst på checkbox):

Generelt

  TELELOG VHF/UHF radiologgere
  TELELOG GSM loggere
  TELELOG UHF radiomodemmer
  TELELOG SRO DIN-skinne moduler
  Måledata leveret via internet

Branchespecifikt (eksempler)

  Dataindsamling fra kloakker, overløbsbygværker eller pumpestationer
  Indsamling af miljødata fra vandløb, søer og vådområder
  Fjernstyring af pumpestationer
  Dataindsamling fra komposteringsanlæg, affaldsdepoter, byggepladser
  Måling af indeklima i byggeri


Jeg er interesseret i (klik venligst på checkbox):

  Priser ved køb
  Priser ved leje
  Specifik projektopgave
  At blive ringet op
  At få udstyr demonstreret


Indtast venligst kontaktinformation (felter med * skal venligst udfyldes):

  Navn (*)

  Organisation

  Afdeling

  Adresse

  Postnummer        Telefonnummer (*)

  Email adresse (*)

TELETRONIC Denmark ApS
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Tlf.: 70 27 00 84
Fax.: 70 27 00 83
E-mail: teletronic@teletronic.dk
http://www.teletronic.dkOpdateret 14. januar 2005, © Copyright 1997-2007 TELETRONIC Denmark ApS