TELETRONIC Denmark ApS

logo
produkter home produkter anvendelse mere info hent data

Se også:   Fjernstyring   GSM Loggere   Radiomodemmer


Radiologgere

TELELOG RADIOLOGGERE benyttes til dataindsamling fra udendørsstationer spredt ud over et større geografisk område. Det er ikke nødvendigt at nedgrave telefonkabler eller strømforsyningskabler, da alt udstyr kan strømforsynes fra batterier, akkumulatorer eller solpaneler. En udendørsstation består af en radiologger, en antenne, en akkumulator og nogle målesonder.

TELELOG 2K2 RADIOLOGGER overfører data med VHF/UHF radio-signal og er uafhængig af tredieparts teletjenester, og kan benyttes globalt.

TELELOG 2K2
TELELOG 2K2 radiologger har 5 signalindgange hver med sit vandtætte signalstik. Under låget af loggeren sidder indstiks forstærkermoduler, der kan tilpasses den aktuelle måleopgave. Et to-liniers display viser dato, klokkeslet og de måleværdier radiologgeren har registreret. I testmode måles hvert andet sekund og de målte værdier vises i displayet.

Se anvendelser og projekter.
TELELOG DUO
TELELOG DUO radiologger har een digital og een analog signalindgang. Den benyttes, hvor man kun har behov for en enkelt målesonde og hvor strømforbruget skal holdes lavt. Der kan f.eks. måles niveau og nedbør samtidigt, eller niveau og vandstand. Loggeintervallet ændres automatisk fra normal logning til hurtig logning ved regn eller ved høj vandstand.

Se anvendelser og projekter.
TELELOG 2K2
TELELOG 2K2 HOVEDSTATION benyttes til automatisk dataindsamling fra 1-64 TELELOG radiologgere. Med et fast tidsinterval kalder den op til alle radiologgere, og henter og lagrer data. Data overføres til en pc, enten løbende eller på anfordring. Via displayet kan dataindsamlingen følges løbende.

TELELOG GSM HOVEDSTATIONEN har et indbygget GSM modem og har samme funktion som TELELOG 2K2 hovedstationen, men måledata kan fjernaflæses og overføres til en pc ved brug af GSM nettet.

Se anvendelser og projekter.

Skal man vælge TELELOG VHF/UHF radiologgere eller TELELOG GSM loggere?

VHF/UHF radiologgere

Skal man udføre målinger på mange positioner samtidigt og målinger der ligger indenfor en radius på 10 km kan man med fordel benytte radiologgere. Dataoverførelsen er gratis via radio. En TELELOG HOVEDSTATION indsamler og lagrer automatisk måledata fra alle radiologgere inden for måleområdet.

GSM loggere

Skal der kun måles enkelte steder og er der langt imellem målepositionerne kan GSM loggere benyttes. TELELOG GSM loggere arbejder helt uafhængigt af hinanden, men forudsætter generel GSM dækning og oprettelse af et GSM data abonnement ved en teleoperatør.TELETRONIC Denmark ApS
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Tlf.: 70 27 00 84
Fax.: 70 27 00 83
E-mail: teletronic@teletronic.dk
http://www.teletronic.dkOpdateret 1. januar 2003, © Copyright 1997-2003 TELETRONIC Denmark ApS