TELETRONIC Denmark ApS

logo
produkter home produkter anvendelse mere info hent data

Se også:   Fjernstyring   Radiologgere   Radiomodemmer


GSM loggere

TELELOG GSM LOGGERE benyttes til dataindsamling fra udendørsstationer placeret over et større geografisk område. Det er ikke nødvendigt at nedgrave telefonkabler eller strømforsyningskabler, da alt udstyr kan strømforsynes fra batterier eller solpaneler. En udendørsstation består af en GSM logger, en radioantenne, et batteri og nogle målesonder. Data hentes fra GSM loggerne via en pc tilkoblet et modem eller en mobiltelefon.

TELELOG GSM LOGGERE benytter mobiltelefonnettet til dataoverførsel. Hvis der på målestedet ikke er GSM dækning kan i stedet benyttes TELELOG RADIOLOGGERE der benytter VHF/UHF radiofrekvenser. Begge systemer kan sammenkobles så data kan indsamles på steder, hvor der ikke er GSM dækning og med radiosignal overføre data til positioner med GSM dækning.

TELELOG 2K2
TELELOG 2K2 DUO GSM LOGGER har een digital og een analog signalindgang. Den benyttes, hvor man kun har behov for en enkelt målesonde og, hvor strømforbruget skal holdes nede. Den kan f.eks. samtidigt måle niveau og nedbør, eller niveau og vandstand. Loggeintervallet ændres automatisk fra normal logning til hurtiglogning ved f.eks. nedbør.

Se anvendelser og projekter.
TELELOG 2K2
TELELOG 2K2 GSM LOGGER har 5 signalindgange, hver med vandtætte signalstik. Under låget af loggeren sidder indstiksforstærkermoduler, der kan tilpasses den aktuelle måleopgave. Et to-liniers display viser dato, klokkeslet og de måleværdier radiologgeren har registreret. I testmode måles hvert andet sekund og de målte værdier vises i displayet.

Se anvendelser og projekter.

Skal man vælge TELELOG VHF/UHF radiologgere eller TELELOG GSM loggere?

VHF/UHF radiologgere

Skal man udføre målinger på mange positioner samtidigt og målinger der ligger indenfor en radius på 10 km kan man med fordel benytte radiologgere. Dataoverførelsen er gratis via radio. En TELELOG HOVEDSTATION indsamler og lagrer automatisk måledata fra alle radiologgere inden for måleområdet.

GSM loggere

Skal der kun måles enkelte steder og er der langt imellem målepositionerne kan GSM loggere benyttes. TELELOG GSM loggere arbejder helt uafhængigt af hinanden, men forudsætter generel GSM dækning og oprettelse af et GSM data abonnement ved en teleoperatør.TELETRONIC Denmark ApS
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Tlf.: 70 27 00 84
Fax.: 70 27 00 83
E-mail: teletronic@teletronic.dk
http://www.teletronic.dkOpdateret 1. januar 2003, © Copyright 1997-2003 TELETRONIC Denmark ApS